Dotační programy

Produkty

V rámci širokého potrfolia dotací (IROP, NZÚ, OPIK, OPTAK, OPŽP ..) vám můžeme pomoci se získáním dotace na váš podnikatelský záměr.
Naše práce může být jak komplexní, tak i dílčí dle dohody a dle vašich zkušeností tak, aby bylo dosaženo maximálního úspěchu.

1. Pomůžeme vám s přípravou podnikatelského záměru.

2. Vybereme s vámi vhodný dotační program.

3. Zpracujeme a podáme žádost o dotaci.

4. Můžeme pomoci s realizací dotačního projektu.

5. Ukončíme projekt a zajistíme proplacení dotace.

6. Budeme spolupracovat při udržitelnosti projektu.

Pokud máte zájem neváhejte nás kontaktovat. Můžete použít i náš „dotazník“.